Szkolenia z pierwszej pomocy

Wypowiadamy wojnę twierdzeniu, że szkolenia pierwszej pomocy to nudna formalność. W Impuls Life uczymy ratować ludzkie życie. Każde nasze szkolenie dostosowywane jest do indywidualnych potrzeb Klienta. Posługujemy się prezentacjami multimedialnymi, filmami oraz dodatkowymi materiałami, dzięki którym łatwiej zapamiętać najważniejsze zasady pierwszej pomocy. Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat poświadczający ukończenie kursu.

 

Zakres szkolenia z pierwszej pomocy:
- bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, świadków zdarzenia
- aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy
- postępowanie z osobą nieprzytomną z i bez oddechu
- resuscytacja krążeniowo-oddechowa niemowlaka, dziecka, dorosłego, osoby otyłej (fantom FAT old Fred)
- użycie defibrylatora automatycznego AED
- układanie w pozycji bezpiecznej
- tamowanie krwotoków, zabezpieczenie ran
- unieruchomienie zwichnięć, skręceń, złamań
- postępowanie przy zadławieniach u niemowlaka, dziecka, osoby dorosłej z zastosowaniem kamizelki do ćwiczeń ACT FAST
- zabezpieczenie miejsca zdarzenia
- postępowanie przy oparzeniach, omdleniu, amputacji, ciałach obcych, udarach cieplnych, drgawkach, porażeniu prądem elektrycznym
- postępowanie w nagłych stanach zagrożenia zdrowia i życia, udar mózgu, zawał mięśnia sercowego

Zakres szkolenia z ochrony przeciwpożarowej:
- proces spalania a pożar, grupy pożarów
- typy gaśnic używanych w zakładzie: budowa, zasada działania i użycia
- aspekty prawne
- systemy ochrony przeciwpożarowej
- organizacja akcji ratowniczych na terenie zakładu
- ewakuacja ludzi i mienia